Postacie

  • Haym Salomon – Żyd z Leszna a niepodległość USA

    Haym Salomon – Żyd z Leszna. Był faktorem, bankierem i amerykańskim patriotą. Należał do ścisłego grona przyjaciół i współpracowników Georga Washingtona. O jego historii opowiada Dariusz Czwojdrak – historyk z […]

  • Akiba Eger – rabin i nauczyciel

    Rabbi Akiba Eger był jednym z najbardziej cenionych nauczycieli żydowskiego prawa. Związany z Lesznem, Mirosławcem i Poznaniem, pozostawił po sobie liczne grono uczniów i szereg dzieł, do dzisiaj studiowanych w […]

Dostępnosć