Postacie

  • Leo Baeck – żydowski myśliciel z Leszna

    Kim był Leo Baeck? Czym zasłyną? Dlaczego warto kultywować pamięć o nim? O tym opowiada Dariusz Czwojdrak, historyk Muzeum Okręgowego w Lesznie. Transkrypcja: Bardzo trudno zdefiniować przyczyny, dla których akurat […]

  • Haym Salomon – Żyd z Leszna a niepodległość USA

    Haym Salomon – Żyd z Leszna. Był faktorem, bankierem i amerykańskim patriotą. Należał do ścisłego grona przyjaciół i współpracowników Georga Washingtona. O jego historii opowiada Dariusz Czwojdrak – historyk z […]

  • Akiba Eger – rabin i nauczyciel

    Rabbi Akiba Eger był jednym z najbardziej cenionych nauczycieli żydowskiego prawa. Związany z Lesznem, Mirosławcem i Poznaniem, pozostawił po sobie liczne grono uczniów i szereg dzieł, do dzisiaj studiowanych w […]

Dostępnosć