Muzeum

Muzeum Okręgowe w Lesznie należy do najstarszych instytucji muzealnych na terenie Wielkopolski. Początki obecnego muzeum sięgają 1949 r., kiedy to Zarząd Miejski Leszna doprowadził do utworzenia muzeum kultury miejskiej Leszna XVII i XVIII w. W grudniu tegoż roku muzeum wpisane zostało do rejestru muzeów państwowych i z dniem 1 stycznia 1950 r., rozpoczęło swoją działalność. Tę datę przyjmuje się jako datę jego powstania. Nadzór nad leszczyńską placówką przejęło Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, późniejsze Muzeum Narodowe. Pierwszą siedzibą muzeum był ratusz leszczyński. Dziś główna przestrzeń ekspozycyjna to dawna synagoga położona przy ul. G. Narutowicza 31.

Facebook
Instagram
Youtube
Pinterest

Zapraszamy na stronę Muzeum Okręgowego w Lesznie

Dostępnosć