Month: April 2021

  • Akiba Eger – rabin i nauczyciel

    Rabbi Akiba Eger był jednym z najbardziej cenionych nauczycieli żydowskiego prawa. Związany z Lesznem, Mirosławcem i Poznaniem, pozostawił po sobie liczne grono uczniów i szereg dzieł, do dzisiaj studiowanych w […]

Dostępnosć