Month: September 2023

  • O podróżach Jana Jonstona i ich chwalebnych skutkach

    Podcast prezentuje postać najbardziej znanego w XVII-wiecznej Europie przyrodnika z Polski, Jana Jonstona. Jonston większość życia spędził w Lesznie, gdzie intensywnie pracował naukowo. Podcast powstał w ramach realizacji zadania “Encyklopedia […]

Dostępnosć