Month: July 2023

  • Piśmienniczy dorobek Jana Jonstona

    Podcast prezentuje postać najbardziej znanego w XVII-wiecznej Europie przyrodnika z Polski, Jana Jonstona. Jonston większość życia spędził w Lesznie, gdzie intensywnie pracował naukowo. Podcast powstał w ramach realizacji zadania “Encyklopedia […]

  • Huculszczyzna – wspomnienie wystawy

    W ostatnim czasie w Muzeum Okręgowym w Lesznie eksponowane były przedmioty związane z Huculszczyzną, malowniczym regionem zachodniej Ukrainy. Co charakteryzuje kulturę ukraińskich górali? Tego dowiecie się z rozmowy z Ewą […]

Dostępnosć