Piśmienniczy dorobek Jana Jonstona

Podcast prezentuje postać najbardziej znanego w XVII-wiecznej Europie przyrodnika z Polski, Jana Jonstona. Jonston większość życia spędził w Lesznie, gdzie intensywnie pracował naukowo.

Podcast powstał w ramach realizacji zadania “Encyklopedia Jana Jonstona – porządkowanie świata”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu MKiDN “Edukacja kulturalna” oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Pierwsza część opowieści o Janie Jonstonie skupia się na przedstawieniu dorobku piśmienniczego uczonego.

Prezentacja dostępna TUTAJ.

Dostępnosć