Month: January 2023

  • O czym opowiadała Synagoga w 2022 roku?

    Zadanie Synagoga Opowiada było realizowane przez Muzeum Okręgowe w Lesznie w przeciągu całego roku 2022. Założeniem różnorodnych działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym było uświadomienie społeczności lokalnej, że budynek dawnej […]

Dostępnosć