Historia leszczyńskiej fotografii

Fragment książki pt. “Migawki ze świata minionego. Leszczyńskie atelier fotograficzne w latach: 1861 – 1939”. będącej katalogiem wystawy, czyta Dariusz Czwojdrak, historyk Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Wystawa oparta została się na pracach wykonanych w leszczyńskich atelier fotograficznych od 1861 r., do lat 40 XX w. To przegląd twórczości fotografów działających w Lesznie na przestrzeni lat. Od prac niesygnowanych (w początkowym okresie fotografowie nie sygnowali swoich zdjęć) po te, które pochodzą z atelier Tadeusza Semrau i Małgorzaty Kochowicz, a więc z okresu międzywojennego.

Początkowo fotografią zajmowali się kupcy, malarze czy nauczyciele gimnazjalni, z upływem lat do tego zawodu wchodzili profesjonalni fotograficy używający tytułu fotografów dworskich królów czy książąt. Dzięki ozdobnym odwrociom zdjęć, będzie można zobaczyć dokładną lokalizację leszczyńskich atelier na specjalnej mapie.

Ciekawostką są zdjęcia sióstr Günther z Leszna, wykonane w latach 60 XIX w., w studiu Ferdinanda Gregora i głogowskich fotografów pracujących w Lesznie – Rabe&Thiele. Z tego okresu pochodzą również fotografie gabinetowe znanych leszczynian: doktora Jana Metziga z atelier Nordona Meyera oraz Stanisława Karwowskiego autorstwa Ottomara Anschütza. Na zdjęciach zobaczymy również rodzinę ostatniego dyrektora leszczyńskiego męskiego gimnazjum z czasów pruskich, Alfreda von Sandena, właściciela majątku Czacz – Jana Żółtowskiego, czy Jana i Józefa Góreckich. Ciekawostką są również zdjęcia wykonane w ruchu z około 1886 r. autorstwa Ottomara Anschütza.

Dostępnosć