Month: August 2022

  • Żniwa w Wielkopolsce

    Jednym z bardziej pracochłonnych okresów w życiu dawnych rolników były żniwa. Dobre zbiory były podstawą egzystencji. Tej ważnej pracy towarzyszyły liczne zwyczaje i obrzędy. O żniwach i dożynkach na wielkopolskiej […]

Dostępnosć