02 Archiwum Państwowe w Lesznie, Sąd Obwodowy w Lesznie 1879-1920, sygn. 128, k. 93.

Dostępnosć